Bažant Pohoda 2005

Bažant Pohoda 2005

26. 06. 2005  |  Autor: erow  |  Komentáře (0)
Dne 15. - 16. 7. 2005 se v Trenčíně koná velký hudební festival Bažant Pohoda 2005,zde máte podrobné a praktické info festivalu..
akreditácia
na festival majú voľný vstup iba riadne vopred akreditovaní novinári. Akreditovať sa možno na adrese press@pohodafestival.sk. Uzávierka je vo štvrtok 7. 7. 2005 o 14.00. Prideľovanie označení akreditovaným novinárom prebieha v Akreditačných centrách (predajné búdky) nachádzajúcich sa pri vstupoch na festival a označených symbolmi PRESS. Novinári prichádzajúci autom použite vstup cez obec Opatovce a využite festivalové parkovisko, autám nebude vstup priamo do festivalového areálu umožnený. Novinári prichádzajúci pešo, vlakom, autobusom - využite kyvadlovú dopravu a vstup cez tzv. biskupickú bránu (od mesta Trenčín). Press centrum sa nachádza na spojnici medzi Bažant stage a Kofola stage. Viď. mapa areálu.

ambulancia / prvá pomoc
na festivale budú pristavené non stop viaceré sanitky so zdravotníckym personálom. Okrem nich budú zriadené pevné zdravotnícke stany označené červeným krížom alebo logom záchrannej služby (jeden pri každom stanovom tábore, jeden pri tanečných scénach, jeden pri Bažant stage). Ďalší zdravotníci a príslušníci Červeného kríža sa budú pohybovať v areáli festivalu. Presné umiestnenie - viď mapa areálu. Info o umiestnení Vám tiež podajú označení členovia usporiadateľskej služby, prípadne sa ho dozviete na informáciách. Doplnenie - viď ZDRAVIE. V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v meste, na stanici, ...) volajte 112, prípadne vyhľadajte nemocnicu.

bezbariérový prístup
celý areál festivalu je bezbariérový. Pre invalidov budú na festivale samostatné WC a vyvýšené plošiny na Bažant stage, Kofola stage a Orange stage - viď mapa areálu.

bezpečnostná služba
bezpečnostná služba slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov . Bude rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (čierny odev s nápisom SECURITY). Pri akomkoľvek probléme s ochrankou upozornite usporiadateľov . Bezpečnostná služba je doplnená o usporiadateľskú službu. Je zakázané vnášať akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie - viď zákazy. Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci jej kompetencií, nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka. Mimo areálu sa o bezpečnosť bude starať Mestská polícia Trenčín, príslušníci štátnej polície, vojenskej a železničnej polície. Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: kontrola lístkov, návratiek a identifikácií návštevníkov festivalu (vrátane stanového mestečka), osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov ), vyvedenie z areálu (neoznačení, agresívni, ohrozujúci bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok, ...), usmerňovanie pohybu prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, pomoc invalidom pri vstupe do bariérových priestorov , informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia.

camping
v roku 2005 budú na festivale zriadené dve stanové mestečká - jedno smerom od Trenčína pre peších návštevníkov, druhé smerom od obce Opatovce. Stanové mestečká budú zriadené na upravenej ploche vedľa pristávacej dráhy, resp. pred ňou. Výmera stanového mestečka je 2x 30.000 metrov štvorcových a je disponovaná tak, aby uspokojila všetkých záujemcov. Stanovanie v stanovom mestečku je vyhradené iba pre návštevníkov festivalu a poskytuje sa bezplatne. Mestečko bude vybavené sociálnymi zariadeniami a cisternami s pitnou vodou. Camping bude rozdelený na sektory, v každom sektore budú vyznačené chodníky. Pri stavbe stanu dodržiavajte bezpečnostné únikové medzery, neblokujte prirodzené chodníky. V stanovom mestečku ako i v celom festivalovom areáli je zakázané klásť oheň, používať variče s otvoreným ohňom, zakázané sú samozrejme výbušniny akéhokoľvek druhu vrátane petárd a mordeblí. Ak fajčíte, fajčite s opatrnosťou. V strede každého sektora sa nachádzajú sudy s vodou a vedrá pre prvú pomoc v prípade požiaru – prosíme udržiavať v použiteľnom stave a nekradnúť vedrá. V prípade požiaru tiež kontaktujte usporiadateľov a požiarnikov – na festivale bude pristavených niekoľko požiarnych áut.Ak vyhadzujete odpad snažte sa použiť najbližší kontajner prípadne zanechať po sebe odpad zabalený napr. v igelitovom vreci. Vrece dostane “každý stan” po príchode na festival. Ak sa tak nestane, alebo ste vrece naplnili, kontaktujte brigádnikov v priestoroch campingu.Ďalšie obmedzenia platné aj pre vstup do kempu viď zákazy. Za bezpečnosť vecí v stanovom mestečku usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné veci. Ak máte so sebou cenné veci, využite úschovňu. Do stanového mestečka je zákaz vstupu s autom, použite priľahlé parkoviská. Riaďte sa pokynmi organizátorov . Stanovanie mimo campingu nie je povolené.

ceny
LÍSTKY Bažant Pohoda 2005:

PERMANENTKA (piatok,sobota):
799,- Sk - prvých 2005 ks
899,- Sk do 19. 6. 2005
950,- Sk od 20. 6. 2005 do 4. 7. 2005
999,- Sk od 5. 7. 2005
1200,- Sk na mieste

IBA SOBOTA (pozn.: sobotňajšie lístky vstupujú do platnosti v sobotu 16. 7. o 08.00):
699,- Sk do 19. 6. 2005
799,- Sk od 20. 6. 2005 do 4. 7. 2005
899,- Sk od 5. 7. 2005
999,- Sk na mieste

Na festivale obmedzujeme aj ceny niektorých produktov. Cena piva bude max. 25,-Sk / 0,5l, cena Kofoly bude max. 25,-Sk / 0,5l. V prípade, že od Vás bude prevádzkovateľ občerstvovacieho stánku pýtať viac, nahláste túto skutočnosť usporiadateľom.

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na každoročnú skúsenosť s falšovaním lístkov upozorňujeme návštevníkov, aby si lístky kupovali iba v oficiálnych predajných miestach. Oficiálne predajné miesta sú zverejnené na tejto stránke a na plagátoch festivalu. Predajne lístkov na festivale sa budú nachádzať na oboch vchodoch pre verejnosť, t.j pri vchode od obce Veľké Bierovce – vchod pre automobilistov I pri vchode z mestskej časti Trenčín Biskupice – vchod pre peších. Vstupenky kupujte iba za ceny uvedené na lístkoch. Lístky sú proti falšovaniu chránené viacerými voľným okom neviditeľnými ochrannými prvkami. Falošné lístky nebudú akceptované, pričom za vzniknutú škodu je zodpovedný návštevník. V roku 2005 budú v predaji dvojdňové lístky a lístky na sobotu. Lístky zvlášť na piatok sa vzhľadom na nemožnosť kontroly v sobotu nebudú predávať.
Po vstupe na festival dostane návštevník náramok – identifikáciu. Pri opúšťaní areálu si musí návštevník vyzdvihnúť návratku – opúšťať areál mimo vchodov pre verejnosť je zakázané a bez návratky sa návštevník dovnútra opäť nedostane. Toto opatrenie má zabrániť vynášaniu náramkov. Ďakujeme za porozumenie od všetkých, ktorý si kupujú platné vstupenky.

deti
Na festivale bude zriadený detský park, kde si budete môcť dať postrážiť deti profesionálnej službe. V parku budú k dispozícii viaceré atrakcie. Harmonogram fungovania i rozpis atrakcií zverejníme neskôr. Deti do 10 rokov (deti narodené v roku 1995 a neskôr) majú na festival vstup zdarma. V prípade straty dieťaťa kontaktujte informácie, prípadne usporiadateľov.

doprava
Výhodou mesta Trenčín je jeho ľahká komunikačná dostupnosť, leží na hlavnom cestnom i železničnom ťahu. Jednotlivé spoje zverejníme po aktualizácii grafikonu železníc a autobusov. Prístup na festival je v tomto roku rozdelený podľa spôsobu dopravy.Vstup pre automobilistov bude od obce Opatovce, resp. Veľké Bierovce. Obe obce sa nachádzajú pri ceste číslo E572 od diaľnice D1 smerom na Zvolen - pri ceste od Bratislavy použite Exit Chocholná - odbočku na Zvolen, po zhruba dvoch kilometroch odbočte podľa označenia smerom na festival. Pri príchode od Žiliny prejdite okolo Trenčína a použite ten istý Exit. Pri príchode od Bánoviec nad bebravou (Zvolena) neodbočujte na Trenčín, pokračujte smerom na Brno (resp. diaľnicu) a sledujte značenie. Ak ste sa dostali do Trenčína - nájdite výpadovku na Zvolen, na križovatke za obcou Trenčianska Turná odbočte na Bratislavu a sledujte značenie. Prístup pre automobilistov smerom od Trenčína nebude na letisko umožnený, takisto nebude umožnené parkovanie. Parkovanie - viď PARKING.
Návštevníci, ktorí prídu vlakom, stopom, autobusom, alebo akokoľvek okrem vlastného auta môžu využiť kyvadlovú dopravu Železničná stanica - Letisko. Vstup pre peších bude v smere od Trenčína cez tzv. biskupickú bránu - viď mapa areálu. Stanový tábor (vstup iba od obce Opatovce) sa otvára 14. 7. o 18.00. Do obce bude chodiť kyvadlovka zo železničnej stanice Trenčín, k dispozícii už bude parkovisko. Celý festivalový areál sa otvára v piatok 15. 7. o 8.00. Sobotňajšie lístky vstupujú do platnosti 17. 7. od 08.00.

drogy
Drogy sú na festivale zakázané, tak ako všade inde. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude monitorovať polícia. Bažant Pohoda je riskantným miestom na branie drog a rozhodne nie je miestom na začatie. Užívatelia extázy by mali pamätať na to, že alkohol, slnko, teplo v tanečných stanoch a výdaj energie rýchlo dehydrujú organizmus, pamätajte preto na zvýšený príjem tekutín, (min. 3deci/1hodina) a oddych (aspon 10 min/1hod) pravidelne. Užívatelia intravenóznych drog by mali pamätať na to, že festivaly nie sú dokonale hygienické. Na festivale bude pôsobiť OZ Odyseus i Centum pre liečbu drogových závislostí, kde bude poskytované poradenstvo. Myslite na druhých a chráňte ich pred Vašimi použitými pomôckami - môžete ich dať zlikvidovať anonymne v OZ Odyseus, inak ich likvidujte napr. vhodením do umelohmotnej fľaše / plechovky, zaštupľovaním resp. zašľapnutím a zahodením do smetného kosa. Ak príde k prípadným problémom spojeným s užívaním drog u Vás alebo vo Vašom okolí, v záujme zachovania zdravia sa nebojte kontaktovať Červený kríž, lekárov v stanovištiach sanitiek, pracovníkov OZ Odyseus či CPLDZ, alebo usporiadateľov. Do príchodu záchranárov uložte postihnutého do stabilizovanej polohy tak, aby nemohlo prísť k zaduseniu. Nikdy si nemôžete byť istí, že drogy, ktoré Vám budú prípadne ponúkané, neobsahujú ďalšie nebezpečné prímesy, zároveň je ťažké rozpoznať ich silu. Mix s alkoholom a výdajom energie sa môže stať osudným.Festival ponúka veľmi pestrý program, je miestom, kde prichádza k vzniku silných emócií. Užite si ho bez zbytočných problémov.

čajovňa
dobrý pocit z festivalu tradične posilníia čajovne viď mapa areálu.

čo si zobrať
preukaz poistenca, občiansky preukaz, hygienické potreby, peniaze, veci na prespanie podľa vlastnej náročnosti, potrebné lieky. POZOR - možno sa zíde sa aj pršiplášť a gumená obuv, prípadne pokrývky hlavy podľa vlastného výberu - šiltovky, klobúky, šatky, … Myslite aj na ochranu pred slnkom (opaľovacie krémy, pokrývky hlavy, pitný režim...) + čo si nezobrať - viď zákazy.

festivalové zóny
festival sa delí na dve základné zóny - stanové mestečko a samotný festival. Pri každom vstupe do týchto zón bude prebiehať kontrola identifikácie návštevníka festivalu. Kontrola identifikácie bude prebiehať aj námatkovo v celom priestore a celoplošne v sobotu ráno. Upozorňujeme na to, že samotná identifikácia stačí iba na pohyb na festivale, neslúži na vstup na festival. Tu bude identifikácia kombinovaná s festivalovou návratkou.

foto
na festivale je povolené fotografovať iba akreditovaným novinárom a fotografom. Tolerované budú neprofesionálne automatické fotoaparáty, v blízkosti hlavného pódia je zakázané používať fotoaparáty s bleskom. Počas vystúpenia headlinerov platí absolútny zákaz neakreditovaného fotografovania. Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie, alebo iný záznam jeho osoby z festivalu, boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre promovanie festivalu v budúcnosti.

hygiena
na festivale bude k dispozícii viac ako 200 WC (Toi Toi) + niekoľko “minizón malej potreby” označených piktogramom. O údržbu WC sú povinné sa starať non stop vozidlá prenajímateľskej firmy. Budeme sa snažiť o dostatočný prídel toaletného papiera na WC, pre istotu odporúčame poistiť sa vlastnými zásobami. Časť WC bude vyhradená iba pre dievčatá a ženy, prosíme o rešpektovanie zo strany mužov. Na festivale budú aj WC pre telesne postihnutých.
V priestoroch festivalu nie je tečúca pitná voda, bude však zabezpečený dostatočný počet cisterien (minimálne 10ks) - v nich budú provizórne umývárky (cisterny + žľaby) + budú slúžiť na prísun pitnej vody. Zriadime aj provizórne sprchy - v priestoroch oboch stanových táborov. Ich presné umiestnenie viď mapa areálu.Uteráky, mydlá a pod. si zabezpečujú návštevníci sami. Vo festivalových priestoroch bude dostatočný počet smetných košov a kontajnerov . Za čistotu v okolí stánkov s občerstvením sú zodpovední stánkári. Čistenie bude prebiehať priebežne, kompletné vyčistenie areálu prebehne v sobotu ráno. Prosíme návštevníkov , aby vo vlastnom záujme dbali o čistotu. Každý stan v stanovom tábore dostane vreco na odpad - prosíme všetky smeti dať doň, pri odchode vrece zaviazať. V prípade akýchkoľvek nedostatkov (upchatie WC, špina, ...) kontaktujte usporiadateľov.

identifikácia / návratka
Každý návštevník obrží po preukázaní sa platným lístkom identifikáciu návštevníka festivalu a FESTIVALOVÚ NÁVRATKU. Túto identifikáciu si návštevník sám pred vstupom do areálu založí na zápästie. Identifikáciou a NÁVRATKOU je potrebné sa preukázať pri vstupe na festival, návratku návštevník odovzdá službe na vstupe.Vždy, keď budete opúšťať festival Vám bude pridelená návratka, ak sa tak nestane, ste povinní si ju vyžiadať. Návratku I identifikáciu považujte za ceninu, pri strate Vám opätovný vstup nebude umožnený. Na festivale je návštevník povinný sa na požiadanie preukázať identifikáciou návštevníka. V prípade nemožnosti preukázať sa bude návštevník z festivalových priestorov vyvedený bezpečnostnou službou. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie resp. návratky je zodpovedný návštevník. Identifikácia bude umiestnená na zápästí, iba vo zvláštnych prípadoch tomu môže byť inak (alergia, kožná choroba, ...). Stanový tábor (vstup iba od obce Opatovce) sa otvára 14. 7. o 18.00. Do obce bude chodiť kyvadlovka. Celý festivalový areál sa otvára v piatok 15. 7. o 8.00. Sobotňajšie lístky vstupujú do platnosti 16. 7. od 08.00.

informácie
na festivale bude zriadený info stánok. Budú sa v ňom poskytovať informácie o priestorovom a časovom usporiadaní festivalu, o zdravotníckej, bezpečnostnej a usporiadateľskej službe, o stratách a nálezoch. Bude v ňom k dispozícii festivalový bulletin. V obmedzenej miere sa budú poskytovať informácie o programe. Informácie o dramaturgii jednotlivých scén budú v dostatočnej miere a veľkosti rozmiestnené po areáli.

kyvadlová doprava
Letisko je cca 30 minút pešo z centra mesta, pre peších návštevníkov bude vstup od časti Biskupice (pre automobilistov od obce Opatovce, kde bude pripravené parkovisko). Zo železičnej stanice bude premávať kyvadlová doprava, jej časový harmonogram nájdete vo festivalových novinách, v praktických informáciách i na zastávkach na železničnej stanici, na Hasičskej ulici, na Električnej ulici a pri biskupickej bráne letiska, kde bude autobus zastavovať. Lístok na kyvadlovku bude stáť 10,- Sk. Kyvadlová doprava bude chodiť počas festivalu non stop, ale s rozdielnymi intervalmi - od štyrikrát za hodinu v exponovaných časoch po jedenkrát za hodinu v nočných hodinách.

občerstvenie
Na festivale bude zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením a to s kompletným sortimentom jedál a nápojov (aj vegetariánskych). Budú rozmiestnené v niekoľkých centrách - viď mapa areálu. Z toho dôvodu nie je nutné, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie. Je zákaz vnášania sklených fliaš, sklených pohárov a nožov (z bezpečnostných dôvodov). Bude pripravený dostatočný počet krytých občerstvovacích stanov s ochranou pred dažďom i pred slnkom. Kapacita krytých stravovacích priestorov je viac ako 5000 ľudí.

organizátori
hlavným organizátorom festivalu je Agentúra Pohoda, s.r.o., Heydukova 16, Bratislava. Na organizovaní festivalu spolupracuje s nasledovnými subjektami: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Subtech, Subbeats, Artforum, Ľubica Orechovská, Jozef Lupták, LaciStrike, Artforum, Štefan Hríb, Juraj Kušnierik, 21:10 promotion, Liga za duševné zdravie. Ak nás chcete kontaktovať - viď rubrika E-mail / office. Ak nás budete chcieť kontaktovať priamo na festivale, produkčný štáb sa nachádza v stavbách pri letiskovej veži - viď mapa areálu.

otvorenie/čas
Otvorenie stanového mestečka a parkoviska - štvrtok 18.00 hod., zatvorenie - nedeľa 16.00 hod. Stanový tábor (vstup iba od obce Opatovce) sa otvára 14. 7. o 18.00. Do obce bude chodiť kyvadlovka z trenčianskej železničnej stanice. Celý festivalový areál sa otvára v piatok 15. 7. o 8.00. Sobotňajšie lístky vstupujú do platnosti 16. 7. od 08.00. Odchod návštevníkov - nedeľa, zatváranie jednotlivých festivalových priestorov 12.00 - 16.00 hod.. Zavretie areálu - nedeľa 17. 7. o 16.00.

parking
Parkovisko bude na betónovej pristávacej dráhe v dĺžke 1200 x 30 m, t.j. na ploche 36 000 metrov štvorcových. Organzovanie parkoviska bude mať na starosti usporiadatľská služba. Prosíme Vás o rešpektovanie jej pokynov, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie plynulého chodu parkovania. Vchod na parkovisko bude od obce Veľké Bierovce, resp. Opatovce, smerom od Trenčína sa na festival autom nedostanete. Príchod na parkovisko - viď DOPRAVA a mapa areálu.

počasie
Termín festivalu je zvolený zámerne na stred letných prázdnin. v danom období prevažuje slnečné teplé počasie. Proti prípadnej nepriazni počasia je festival chránený zastrešením všetkých rozhodujúcich priestorov . Vzhľadom na zákaz vstupu do areálu s dáždnikom (z bezpečnostných dôvodov) odporúčame priniesť si pršiplášť prípadne gumenú nepremokavú obuv . Vzhľadom na predpokladaný dlhý pobyt na slnku odporúčame dostatočne sa chrániť pred prípadným úpalom (šiltovky, klobúky, krémy, pitný režim, ...). Zabezpečenie dostatku pitnej vody na festivale je samozrejmosťou.Letisko Trenčín je ideálnou kombináciou trávy a hladeného betónu. Všetky priestory s väčšou koncentráciou sú situované na betóne, resp. v stanoch s podlahou, takže bude zamedzené prípadnému vzniku blata alebo prachu. Hlavné komunikačné zóny vedú taktiež po betóne, t.j. festival možno aj v prípade dažďa absolvovať takmer so “suchou nohou”. Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof. Aktuálne informácie o počasí nájdete na www.holidayinfo.sk.

scény
na festivale bude v tomto roku 8 hudobných scén, z toho tri klasické open air, tri v stanoch, dve v cirkusovom šapitó. Všetky open air scény (Bažant stage, Kofola stage, Orange stage) majú priestor tzv. kotla situovaný na hladenom betóne (pocit liatej podlahy), čím je zabránené vzniku blata v prípade dažďa a prachu v prípade sucha. Dve veľké tanečné scény (Dots stage a Nokia stage) budú situované vo veľkokapacitných stanoch (ochrana pred dažďom i slnkom) s podlahou (zabránenie vzniku blata, prachu a smradu z udupanej trávy). Stany majú dostatočnú bočnú výšku (4m), v strede sú vysoké 7m. Stany budú na troch stranách otvorené, čo v kombinácii a dostatočnou bočnou výškou umožní dobré vetranie. Dve menšie scény (A chillout tent a Rock FM stage) budú v stanoch. Aréna TB a SME aréna budú v cirkusovom šapitó so sedením. Osviežovač FM bude v stane. Okrem toho bude súčasťou podujatia festivalové open air kino (Bažant kinematograf), športový areál (Dots park), detský park (Allianz park).
Presné rozmiestnenie jednotlivých scén viď mapa areálu.

Trenčín
Mesto Trenčín má vynikajúce zázemie na usporadúvanie podobných podujatí. Ide o jeden z najdynamickejších regiónov Slovenska s bohatou históriou, množstvom kultúrnych pamiatok (Trenčiansky hrad) a kvalitnou škálou služieb, samotné mesto patrí k najkrajším na Slovensku. Pre mimomestských návštevníkov je rozhodujúca ľahká dostupnosť autobusom a autom (diaľnica - hlavný slovenský ťah), vlakom (hlavný slovenský ťah ), dokonca prípadne aj lietadlom (letisko). Výhodou je blízkosť a tým aj ľahká dostupnosť z Českej republiky. Podrobnejšie informácie viď www.trencin.sk.

úschovňa
na festivale budú zriadené štyri úschovne a to v oboch stanových táboroch (po dve) - viď mapa areálu. Odporúčame návštevníkom, aby si na festival nenosili zvlášť objemnú batožinu (určite sa zamerajte na praktické veci: oblečenie do každého počasia a na viac dní, hygienické potreby, obuv do každého počasia a na viac dní, stan, spacák, karimatka) a aby so sebou nenosili mimoriadne cenné veci. V prípade potreby využite úschovne, ktoré budú strážené. Úschovňa bude poskytnutá bezplatne.

vstup
Trenčianske letisko je cca 30 minút pešo z centra mesta, pre peších návštevníkov bude vstup od časti Biskupice - smerom od Trenčína, pre automobilistov od obce Opatovce, kde bude pripravené parkovisko.
Každý návštevník obrží po preukázaní sa platným lístkom identifikáciu návštevníka festivalu a festivalovú návratku, ktorými sa treba preukázať pri vstupe na festival, návratku návštevník odovzdá službe na vstupe. Identifikáciu si návštevník sám pred vstupom do areálu založí na zápästie. Vždy, keď budete opúšťať festival Vám bude opäť pridelená návratka, ak sa tak nestane, ste povinní si ju vyžiadať. Návratku i identifikáciu považujte za ceninu, pri strate Vám opätovný vstup nebude umožnený. Zo železičnej stanice bude premávať kyvadlová doprava, jej časový harmonogram nájdete vo festivalových novinách, v praktických informáciách i na zastávkach na železničnej stanici, na Hasičskej ulici a na Električnej ulici, kde bude autobus zastavovať. Lístok na kyvadlovku bude stáť 10,- Sk.

zákazy
Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklenené nádoby a fľaše, plechovky, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Nie je dovolené vnášať magnetofóny, filmové kamery, videokamery (vrátane Dv , Dv Cam, Beta Cam, Super VHS, ...) ani fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov je prísne zakázané a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov. Určite na fotenie počas koncertov nepoužívajte blesk.

športy
Súčasťou festivalu sú športové atrakcie - spin ball, pavučina, futbal, volejbal, nafukovacie trampolíny pre deti atď. Niektoré atrakcie budú pravdepodobne podľa typu spoplatňované. Presný zoznam športov viď. program/športy.

[IMG]http://www.redakce.poslouchej.net/obr/AMG_002.jpg[/IMG]
0 KOMENTÁŘŮ
DISKUZE
Jméno:
Email:
Titulek:
Text:
Zadejte číslo 144:
JE ČAS VYRAZIT NA
MP3 DOWNLOAD
TIPY NA ZAJÍMAVÝ OBSAH
REKLAMA   |   KONTAKT   |   ARCHIV   |   FESTIVALY 2021   |   RSS
ISSN 1801-6340, © Copyright Poslouchej.net 2003-2012
Webdesign a grafika